Hvad gælder for mig?

Her kan du taste en adresse eller et matrikelnummer ind i feltet over kortet, så starter den med at søge og foreslå adresser og matrikler, der matcher din indtastning. Når du har fundet den ejendom, du søger, klikker du på den, for at se hvilke retningslinjer og rammer der gælder for ejendommen.

Der er også mulighed for at zoome på + og -. Der ud over kan du tegne en polygon, en firkant eller en cirkel over et areal for at søge i kommuneplanen for det pågældende areal.

Kommuneplan 2021

Kommuneplanen er den overordnede plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune.