Lokalplanens gennemførelse

Lokalplanens gennemførelse afhænger af at bygherre etablerer forholdene.