Beliggenhed & eksisterende forhold

Eksisterende forhold. Vandværket ses til venstre.

 

Afstande til hhv. Lundum, Lund og Bryrupbanestien ses på skiltene. I baggrunden: Nabomark til lokalplanområdet på modsatte side af Bækvej.

 

Lokalplanområdet omfatter matriklerne 14cm og 14 bx, et areal på ca. 2,4 ha langs Bækvej, nord for landsbyen Lund, se nedenstående kort. Der er cirka 7 km til Horsens centrum.

Der er mulig vejadgang til området fra Bækvej og læhegn langs områdets nord- og vestlige sider. På matriklen 14bx ligger et vandforsyningsanlæg med boringer.

Arealet skråner let nedad, mod nordvest og er en del af et større bevaringsværdigt istidslandskab. Området ligger naturskønt i udkanten af byen, med udsigt over landskabet mod nord. Området ligger nu som uudnyttet mark med diverse vilde planter og enkelte buske (området indeholder ikke en naturkvalitet som beskyttet natur).

Lokalplanområdets beliggenhed i Lund.