Vedtagelse

Lokalplanen er godkendt i Plan og Miljøudvalget (delegeret af Horsens Byråd) som forslag den 06-03-2018.

Forslaget er offentlig bekendtgjort 13-03-2018.

Lokalplanen er endelig godkendt i Plan og Miljøudvalget (delegeret af Horsens Byråd) den 06-06-2018.

Lokalplanen er offentlig bekendtgjort 08-06-2018.