Demografi

Fra 1901 til 2018 er befolkningstallet på Endelave, ifølge Danmarks Statistik, faldet fra 654 indbyggere til 151 indbyggere.

På diagrammet kan man se, hvordan befolkningsvæksten efter et jævnt fald siden 1901, er fladet ud. Siden 1980’erne har befolkningstallet lagt stabilt omkring 150-200 indbyggere.

Horsens Befolkningsprognose 2018 fremskriver at befolkningstallet det næste årti vil forblive stabilt på lidt over 150 personer. Denne fremskrivning er udgivet inden det blev besluttet at lukke øens skole, hvilket er et forhold der må antages at have betydning for befolkningsfremskrivningen.

Horsens Kommune har en gennemsnitlig befolkningstilvækst på 0,6 %, hvilket også kan have indflydelse på befolkningsprognosen for Endelave.