Vision

Visionen med Helhedsplanen for Hatting er, at skabe rammen om den udvikling, som borgerne og Horsens Kommune i fællesskab skal arbejde frem mod. Visionen er resultatet af de ønsker og målsætninger, som blev diskuteret på borgerworkshoppen og gennem input fra arbejdsgruppen.

Det er visionen, at helhedsplanen skal:

  1. Styrke sammenhængen med nye forbindelser og begrønning
  2. Forskønne og styrke de gamle hovedstrøg i byen
  3. Skabe en aktiv bymidte, som byens nye samlingspunkt
  4. Skabe nye og understøtte allerede eksisterende aktiviteter.

Med helhedsplanen for Hatting ønsker vi, at skolen, institutioner, indkøbsfaciliteter, butikker, sportsfaciliteter, foreningsliv, mødesteder, naturoplevelser, stiforbindelser og vejnet, tilsammen kan udvikles, så de aktivt understøtter byens størrelse med ca. 1800-2000 indbyggere.