Det vil byrådet

MIDTBYEN SOM HELHED

Trafikken skal flyde bedre – det skal være nemmere og hurtigere at køre ind og ud af midtbyen.
Uvedkommende trafik skal udenom.

Muligheder for at føre åen tilbage til byen skal undersøges – klimasikring skal indtænkes

Midtbyen skal udnyttes bedre, og der skal bygges flere boliger

Fodgængere og cyklister skal prioriteres højt i arbejdet med midtbyens udvikling

Placeringsmulighederne for bibliotek, borgerservice og kulturhuset udvides til også at omfatte midtbyen.

Der iværksættes en indsats for plantning af træer i midtbyen

BANEGÅRDSKVARTERET

Der skal bygges en bro for fodgængere og cyklister over banen til Bygholm Park

Det kommende campus skal være åbent og integreres i kvarteret – der skal findes tilfredsstillende løsninger for trafik og parkering

Området skal udgøre et attraktivt studie- og ungemiljø

Der skal bygges boliger til unge

 

HANDELSKVARTERET

Der iværksættes en afdækning af mulighederne for modernisering af Søndergade. Gener for handlende og butiksdrivende under anlæg skal minimeres.

Der skal skabes gode rammer for detailhandlens videre udvikling

Arbejdet med bylivet skal videreudvikles

Der skal bygges flere boliger, og slidte/utidssvarende bygninger skal renoveres

BOULEVARDKVARTERET

Der skal findes trafikale løsninger, der lader Boulevardområdet hænge bedre sammen med Handelskvarteret

Der skal skabes plads til nye boliger og detailhandel

Der er behov for grønne oaser, der kan udnyttes rekreativt

Forbindelsen mellem Banegården og Havnen (Vildsporet) for cykler og gående skal videreføres

Mulighederne for opførelse af et butikscenter på den nuværende Rådhusgrund skal undersøges. Det skal sikres, at et evt. butikscenter skaber øget sammenhæng i midtbyen.

 

HAVNEKVARTERET

Vandet skal ind i byen, og byen skal ud til vandet

Infrastrukturen skal sikre, at der skabes bedre sammenhæng mellem midtbyen og havnen.

Fodgængere og cyklister skal opprioriteres.

Havnen udvikles som et levende miljø med bylivsaktiviteter og rekreative oaser

Vandet skal bruges aktivt til rolige aktiviteter