Formål og baggrund

Planens formål

En helhedsplan er en strategi for bysamfundets fremtidige fysiske udvikling. Helhedsplanerne skal fremme et langsigtet og fælles helhedsperspektiv i den fremtidige planlægning - med afsæt i en tæt dialog med de lokale aktører af borgere, foreninger, handelsliv m.v.  

Helhedsplanerne er ikke juridisk bindende, men er et sammenhængende, strategisk grundlag for den fremtidige, bindende lokalplanlægning i de enkelte udviklingsområder i bysamfundet. Helhedsplanernes værdi ligger altså dels i forståelsen af byen og dens fysiske udvikling i et større helhedsperspektiv og tidshorisont, og dels i at give byens egne indbyggere en ekstra, demokratisk mulighed for at præge byens udvikling - forud for senere lokalplanlægning.

Som lokalt talerør sætter helhedsplanen fokus på hvordan byens udvikling kan understøtte det gode liv, og hvordan vi får byer der er endnu bedre at bo, arbejde og handle i - med udgangspunkt i byens stedbundne kvaliteter, udfordringer, ressourcer, potentialer og fremtidsønsker.    

Baggrund for planen

Horsens Byråd har besluttet, at der skal udarbejdes helhedsplaner kommunens mellembyer og større øsamfund, dvs.: Hovedgård; Gedved; Søvind; Østbirk; Hatting; Hansted- Egebjerg; Sønder Vissing; Nim; Endelave; og Lund.

Helhedsplanen for Lund er blevet til i samarbejde med Lunds lokalsamfund, herunder Lokalrådet for Lund og omegn, lokale arbejdsgrupper samt ved åbne, lokale workshops.