Midtbystrategi

Horsens Kommune har udarbejdet en midtbystrategi.

En Midtbystrategi er ikke en plan, ikke en lovbunden aktivitet.

Strategien er et værktøj, der samler 7-8 års arbejde og erfaringer og peger fremad på, hvad der nu skal arbejdes med.

Strategien fortæller, hvad Horsens Byråd og borgerne vil med Midtbyen i Horsens.

Strategien opstiller mål og handlinger for de kommende års arbejde.

Det er mål og handlinger både for kommunen, men også for samarbejdspartnere, interesseorganisationer og borgere.

Strategien arbejder med Midtbyen på 3 niveauer:

Midtbyen, som helhed

På kvarters-niveau, i 4 kvarterer

På byrums-niveau, i 8 byrum

Derudover ses der på de sammenhænge, der rækker ud fra Midtbyen