Potentialer og udfordringer

Potentialer

Naturen, runestenene og de historiske spor efter klostrene, den tidlige industri-historie og 2. verdenskrig tiltrækker både gæster og tilflyttere, der sætter pris på de udfoldelses- og udforskningsmuligheder, som naturen og historien byder på. Dyrelivet er varieret og diversiteten er stor. Isfugle, havørne og meget dyrevildt i det nære naturområde giver muligheder for store naturoplevelser. 

Kirken med dens kalkmalerier og runestenene udgør et helt særligt potentiale, der er med til at give Sønder Vissing identitet og er med til at tiltrække både turister og beboere. Dronning Tove, som har rejst den ene runesten, har lagt navn til pladsen midt i byen, som kan bruges til flere aktiviteter.

Lukningen af skolen i 2011 skabte et meget stærkt lokalt sammenhold - og har også åbnet nye muligheder i form af Fælleshuset, som er en god ramme om mange foreningsaktiviteter for unge og gamle. Fælleshuset og dets omgivelser kan udvikles, så det bliver mere synligt.

Afstanden til Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Ikast og Brande, der rummer mange arbejdspladser, er 25-30 minutter i bil.

Byen er i fortsat udvikling og inden for de seneste år er der opført flere nye parcelhuse, og flere huse er på vej.

Udfordringer

I bestræbelserne på at gøre Sønder Vissing mere tiltrækkende for nye beboere, kan der fokuseres på at gøre miljøerne omkring de centrale veje mere attraktive.

Muligheden for, at besøgende opdager de mange kvaliteter, der gemmer sig bag den første række huse, skal øges. Der skal inviteres til at opdage byen.

Færdselsruterne i byen kan med fordel åbnes via stier og ruter der adskiller de gående og cyklende fra den gennemkørende bil-trafik.

Den gennemkørende trafik må ikke opleves som en barriere, og muligheden og roen ved at færdes skal bevares og må gerne forbedres.

Sønder Vissings placering midt i det naturskønne Bakkeland betyder, at mange pendler langt, og afstanden til skole- og uddannelses-tilbud fordrer anvendelse af skolebusser og offentlig transport. Flextrafik og andet skal introduceres og understøttes for at sikre, at området er attraktivt for børnefamilier og erhvervsaktive.