Fortætning og bybygning

Mål

Byen skal fortættes med især flere boliger og udvikles med nutidig byggeri og arkitektur.

Byens to handelsområder skal hænge sammen. Der skal arbejdes med forløbet fra Søndergade-området via det kommende bycenter til Boulevard-området.

Kunst og arkitektur er en del af byens udvikling

Kvarteret er det ældste Horsens. Kulturarven skal udnyttes til at skabe aktiviteter og identitet.


Fortætning

Handelskvarteret er byens tætteste bebyggede byområde.
Fortætningen skal styrke det eksisterende byliv.
En tæt midtby er bæredygtig. Her er et lavere energiforbrug, der er mindre brug for motortrafik, ligesom man udnytter de sparsomme arealer bedre.

I nogle karreer skal der "ryddes op". Nogle baggårdsbygninger kan fjernes eller renoveres.

I andre karreer mangler dele af karreens kantbebyggelse. Her skal karreen bygges færdig og gerne med boliger over stueetagen.

I flere af karreerne kan der etableres mere byggeareal i form af gårdsaneringer, hvor parkering samles i p-hus, og friarealerne benyttes til fællesarealer og nybyggeri.

 

Passagerne i byen skal udnyttes og være en del af byrummene i midtbyen.
Kommunen og de private ejere skal i samarbejde sætte passagerne i spil.
Der skal åbnes op for de gamle, flotte gårdmiljøer mellem Søndergade og Nørregade.

I de ældste karrèer er der en del lejligheder. En del af disse er ikke tidsvarende. I Områdefornyelsesprojektet, der starter først i 2017, bliver der sat midler af til boligfornyelse. Kommunen og de private ejere skal arbejde på at udrydde de utidssvarende boliger og få dem ombygget til attraktive boliger.

Posthuskarreen

Bybygning

Nyt byggeri i Handelskvarteret skal opføres tæt og i en højde, der er tilpasset lokalområdet.

Byens struktur i karreer skal fortsættes ifm. nybyggeri.

Tilgængelighed og bæredygtighed skal tænkes ind i byggerierne fra starten.

Rådhuset omdannes til et attraktivt bycenter med bibliotek/kulturhus, borgerservice og indkøb. De nye funktioner vil kunne give nyt liv til Rådhustorvet, som bliver en vigtig del af Midtbyforbindelsen, der forbinder Søndergade og Åboulevarden.
Det nye bycenter skal være et centralt led i at få Handelskvarteret og Boulevardkvarteret til at hænge sammen.

Kvarterets sydlige del, ved Åboulevarden og Løvenørnsgade, skal udvikles. så der bliver en naturlig sammenhæng med både butiksområdet ved Høegh Guldbergs Gade og med boligområderne sydover.

Kulturarven

Kulturarven udgøres dels af bygninger, dels af den gamle middelalder bys opbygning og strukturer.

Det gamle Horsens skal bevares. De gamle bygninger skal transformeres og have nye funktioner. Eksempler som Ceres Centeret og Den tidligere Arrest viser, hvor meget kvalitet, der er i de gamle bygninger. De gamle bygninger giver byen identitet og miljø.

De gamle karreer i midtbyen skal bevares. Det er denne bystruktur, der ER det gamle Horsens og danner pladser og torve i et godt netværk.

Nybyggeri skal tage udgangspunkt i de gamle strukturer og i karreopbygningen.

Byens historie skal synliggøres. Med den moderne teknik fortælles historien for både lokale borgere og turister.
Der kan laves kikkepunkter til fortiden. Det kan vises, hvordan byen så ud tidligere.