Detailhandel

Mål:

Horsens Midtby skal være et dynamisk samlingspunkt for hele kommunen. Byen skal være multifunktionel.

Detailhandelen og kultur er omdrejningspunkter for handel og oplevelser i byen.

Indsatserne koncentreres i et afgrænset område for at sikre størst effekt.

Midtbyen er kommunens hovedby med en særlig rolle som vækstdriver og er det fælles centrum for oplevelser m.v.
Et dynamisk, levende center.

Midtbyen er et attraktivt handelscentrum med et varieret og stort udbud

Midtbyen skal have god trafikforsyning. Det skal være nemt at køre ind til kvarteret og parkere tæt på gågadeområdet.

Det skal være let og sikkert at færdes til fods og på cykel rundt i Midtbyen.

Midtbyen er for alle


 

BusinessHorsens og Horsens Kommune

Der samarbejdes tæt og konstruktivt med BusinessHorsens for at styrke forholdene for detailhandlen, dels mht. indretning af gågaderne, samarbejde omkring events og dels med trafik- og parkeringsforhold.

Der skal arbejdes med en afklaring af rollerne, så det er helt klart, hvilke opgaver, der ligger hos kommunen, og hvilke opgaver BusinessHorsens og de enkelte butikker har.
Alle i samarbejdet skal gøres bekendte med opgavefordelingen. Alle skal deltage i at løfte området.
Bygningsejerne inddrages i arbejdet.

Sammenhæng mellem butiksområderne

Rådhuset omdannes til et attraktivt bycenter med bibliotek/kulturhus, borgerservice og indkøb.
Det nye bycenter skal være et centralt led i at få Handelskvarteret og Boulevardkvarteret til at hænge sammen.
De to områder har forskellige udbud af varer. Det ene område har gågader med cafe og kulturliv, det andet område har store enheder og parkeringspladser ved døren.
I fremtiden skal de to områder knyttes sammen og opleves som èt større sammenhængende område. Dette kræver, at trafikbarrieren fjernes mellem områderne samt at en ny byplan i Boulevardområdet gør det naturligt og trygt at færdes både til fods og på cykel.

Der udvikles en ny plan for infrastrukturen.

 

Gågadeområderne

Søndergade skal forskønnes. Der skal udarbejdes en ny plan for Søndergade, hvor gaden nytænkes.

Passagerne i byen skal udnyttes og være en del af byrummene i midtbyen. Kommunen og de private ejere skal i samarbejde sætte passagerne i spil.
Der skal åbnes op for de gamle, flotte gårdmiljøer mellem Søndergade og Nørregade.

Søndergade