Vedtagelse

Helhedsplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den 26. april 2021.

Helhedsplanen er offentlig bekendtgjort den 29. april 2021.