Byrum

Mål:

Midtbyforbindelsen fra Banegården til Havnen er den vigtige sammenhæng gennem byen.

De vigtige torve og pladser skal udvikles, så bylivet får de bedste betingelser

Kunst og arkitektur er en del af byens udvikling


Midtbyforbindelsen

Midtbyforbindelsen, fra Banegården til Havnen, er det strøg i Midtbyen, hvor der især skal være byliv og spændende byrum.
Horsens er ikke så stor, at der kan være byliv over det hele, så derfor er denne strækning opprioriteret. Dels for at give de bedste oplevelser, dels for at få hele Midtbyen med de 4 kvarterer til at hænge sammen.

Pladser, torve og parker langs denne strækning er derfor vigtige byrum i Midtbyen.
Andre byrum i Midtbyen skal også forbedres og aktiveres, men har ikke samme prioritet.
Byens passager skal udvikles. Passagerne er med til at styrke byens netværk af byrum og fodgængerforbindelser. Passagerne kan give andre byrumsoplevelser end torvene og pladserne.

De 4 kvarterer i Midtbyen har hver deres identitet. De forskellige byrum skal være med til at understrege dette.

Den gule farve angiver Midtbyforbindelsen

Grønnegade, fin beplantning på lille opholdsplads

Aftenoplevelse på Vitus Berings Plads

Byrummenes udformning

Byrummenes udformning skal afspejle den mangfoldighed, der er i midtbyen.

Stueetagen i byrummene skal have åbne og levende facader. Her skal prioriteres funktioner, der tiltrækker liv i flest mulige timer.

De fleste byrum har flere funktioner: ophold, gennemgang, socialt samvær, oplevelser m.v.

De gamle bygninger skal holdes ved lige og bruges aktivt, som fx den tidligere Arrest, der er blevet indrettet til iværksætterkontorer.

Byrummene skal indrettes som urbane grønne rum. Træer og anden beplantning skal bringe naturen ind i byen. Hvor det er muligt, skal beplantningen være en del af klimatilpasningen.

Byrummene skal indrettes med stor tilgængelighed.
Det er dog en udfordring, at forskellige handicaps kræver forskellige hensyn i indretningen. Fx. ønsker gangbesværede niveaufri flader, mens svagtsynede ønsker kanter at orientere sig efter.

Jævnt fordelt i midtbyen skal der være adgang til frisk vand i det åbne rum, adgang til amme-/puslerum samt adgang til offentlige toiletter. Dette for bl.a. at tilgodese en sund livsstil, småbørnsfamilier og ældre.

Byrummene skal indrettes med en god belysning, der giver tryghed hele døgnet.

Kunst skal indtænkes i udformningen af byrum. Når dette er aktuelt, skal det ske tidligt i processen, så det bliver indarbejdet i projektet.

Byrummene skal indrettes så aktiviteter og events let kan udfoldes. Uformelle og formelle scener, strøm til udstyr, m.v.

Aktiviteter i byrummene.

Skæve og overraskende elementer skal optræde i byrummene.

Nogle byrum skal fungere som oaser i byen.

Kulturarven skal udnyttes og formidles i byrummene.

Kunst skal være en del af byrummene. I form af fx. gavlmalerier, specielle belægninger, skulpturer eller byudstyr.

Der skal være siddepladser til forskellige typer behov og sociale samvær.