Det videre arbejde

Helhedsplanen er ikke bindende hverken for borgere eller for Horsens Kommune. Den kan realiseres i det omfang grundejerne og borgerne, i samarbejde med kommunen og eventuelle eksterne bidragsydere eller fonde, arbejder for det. 

Nogle dele af planen kan realiseres uden større indsats, andet vil kræve en større investering. 

Horsens Kommune har puljer, der kan støtte mange af de tanker, der ligger i planen. Der er også mulighed for at søge om områdefornyelse til realisering af ideerne.