Vedtagelse

Forslag til Helhedsplan for Hatting blev behandlet af Byrådet 20. december 2022.

Forslag til helhedsplanen var i offentlig høring i 8 uger i perioden 22. december 2022 - 16. februar 2023. 

Helhedsplanen for Hatting blev vedtaget af Horsens Byråd den 25. april 2023.

Helhedsplanen for Hatting blev offentligt bekendtgjort den 26. april 2023.