Handelskvarteret

Mål for kvarteret

Kvarteret er det egentlige centrum i Horsens by - i hele kommunen.
Et dynamisk, levende centerkvarter.

Kvarteret er et attraktivt handelscentrum med et varieret og stort udbud

Kvarteret er det spændende kulturelle centrum med oplevelser og overraskelser

Kvarteret skal være et godt bymæssigt sted at bo

Byens to handelsområder skal hænge sammen. Der skal arbejdes med forløbet fra Søndergade-området via det kommende bycenter til Boulevard-området.

Kvarteret skal have god trafikforsyning. Det skal være nemt at køre ind til kvarteret og parkere tæt på gågadeområdet.

En ny plan for infrastrukturen skal sikre sammenhæng mellem Åboulevarden og Inderhavnen samt mellem Åboulevarden og Høegh Guldbergs Gade.
Det skal være let og sikkert at færdes til fods og på cykel rundt i Midtbyen.

Kvarteret skal invitere til ophold og aktivitet.

Kvarteret er for alle

Kvarteret er en vigtig del af Midtbyforbindelsen og hænger sammen med de øvrige kvarterer.

Kvarteret skal hænge sammen med havnen og udnytte beliggenheden tæt ved vandet.

Kvarteret er det ældste Horsens. Kulturarven skal udnyttes til at skabe aktiviteter og identitet.

 

Handlinger for kvarteret

Horsens Kommune

Der samarbejdes tæt og konstruktivt med BusinessHorsens for at styrke forholdene for detailhandlen, dels mht. indretning af gågaderne, samarbejde omkring events og dels med trafik- og parkeringsforhold.
Der skal arbejdes med en afklaring af rollerne, så det er helt klart, hvilke opgaver, der ligger hos kommunen, og hvilke opgaver BusinessHorsens og de enkelte butikker har. Alle i samarbejdet skal gøres bekendte med opgavefordelingen. Alle skal deltage i at løfte området.
Bygningsejerne inddrages i arbejdet.

Søndergade skal forskønnes. Der skal udarbejdes en ny plan for Søndergade, hvor gaden nytænkes.

Passagerne i byen skal udnyttes og være en del af byrummene i midtbyen. Kommunen og de private ejere skal i samarbejde sætte passagerne i spil.
Der skal åbnes op for de gamle, flotte gårdmiljøer mellem Søndergade og Nørregade.

Byens to handelsområder skal hænge sammen. Der skal arbejdes med forløbet fra Søndergade-området via det kommende bycenter til Boulevard-området.
De to områder har forskelligt udbud af varer. Det ene område har gågader med cafe og kulturliv, det andet område har parkeringspladser ved døren.
I fremtiden skal de to områder knyttes sammen og opleves som et større område. Dette kræver, at trafikbarrierren fjernes mellem områderne.
Fodgængere og cyklisme opprioriteres. Det skal være nemt og sikkert at færdes til fods og på cykel i midtbyen.

Arbejdet med bylivet skal videreudvikles. Samarbejdet med BusinessHorsens om events og arrangementer i gågaderne fortsættes. Kommunens MÆRK BYEN aktiviteter og kulturelle aktiviteter i øvrigt skal videreudvikles og sikre, at der fortsat vil være nye oplevelser og leg i gaderne.

Bylivet koncentreres omkring midtbyforbindelsen. Jessensgade, Søndergade, Torvet og Rådhustorvet er alle bymæssige og kommercielle gader.
Åboulevarden har potentiale til at blive en attraktiv by-boliggade med enkelte butikker og cafeer. Åboulevarden / Inderhavnen skal knytte by og havn sammen.
Hvis åen kommer tilbage til Åboulevarden, vil det tilføre gaderummet nye kvaliteter.

Rådhuset omdannes til et attraktivt bycenter med bibliotek/kulturhus, borgerservice og indkøb. De nye funktioner vil kunne give nyt liv til Rådhustorvet, som bliver en vigtig del af Midtbyforbindelsen, der forbinder Søndergade og Åboulevarden.
Det nye bycenter skal være et centralt led i at få Handelskvarteret og Boulevardkvarteret til at hænge sammen.

I den nye plan for infrastrukturen skal det prioriteres at handlende nemt og hurtigt kan komme ind til parkeringspladser tæt på gågaderne og indkøbsmuligheder.
Det skal være nemt og trygt at cykle ind til og parkere i midtbyen. Få af de handlende kommer i dag på cykel - dette tal skal være højere.

Kvarteret skal fortættes, og der skal bygges flere boliger. I de gamle karrèer er der en del lejligheder. En del af disse er ikke tidsvarende. I Områdefornyelsesprojektet, der starter først i 2017, bliver der sat midler af til boligfornyelse. Kommunen og de private ejere skal arbejde på at udrydde de utidssvarende boliger og få dem ombygget til attraktive boliger.

Kulturarven skal i spil. Kvarteret er den ældste del af byen, og dette skal udnyttes til at skabe interessante miljøer og forstærke den lokale identitet.

By og havn skal hænge sammen. Åboulevarden bliver den vigtigste forbindelse mellem de to kvarterer. Gaden skal total renoveres og nytænkes. Åboulevarden skal omdannes til en hyggelig by-boliggade med rekreative kvaliteter. Det skal afklares, om åen skal føres tilbage til Åboulevarden.

Hvis åen skal løbe i Åboulevarden igen, skal der på samme tid kunne opsamles vand fra det kuperede terræn nord for Åboulevarden og fra syd, samt fra baglandet i vest. Bygholm Å’s udmunding ved fjorden, skal muligvis afgrænses af en dæmning med sluse og pumpe. Gaden skal udformes som et eksempel på et fremtidssikret klimamæssigt byrum, der samtidigt giver store rekreative kvaliteter tilbage til beboerne i gaden og byens andre brugere.

I forbindelse med Områdefornyelsen skal der i et samarbejde med områdets beboere tages stilling til, hvilke gaderum og friarealer, der skal forbedres i området. Indenfor Områdefornyelsens rammer skal disse planlægges og anlægges.

Business Horsens

Indgår i et tæt og konstruktivt samarbejde
Informerer ud i deres netværk
Arbejder parallelt i egen organisation


Projekter med topprioritet

Sammen med BusinessHorsens styrkes detailhandelen.

Søndergade forskønnes.

Arbejdet med bylivet videreudvikles.

Rådhuset omdannes til et attraktivt bycenter med bibliotek/kulturhus, borgerservice og indkøb.
Det nye bycenter skal være et centralt led i at få Handelskvarteret og Boulevardkvarteret til at hænge sammen.

Kvarteret fortættes med flere boliger. Utidssvarende boliger moderniseres.

Der startes en afklaring af, om Bygholm Å kan føres tilbage til Åboulevarden.


 

Handelskvarteret