Citater fra borgere

Campusgruppen:
”Arkitekturen på Campus skal byde velkommen, være transparent og et vartegn for Horsens.”

AAB og Beringsgården, boligforeninger:
”Hvis Starbucks kommer, så kan de da godt få Varmemesterkontoret.”

Udenlandske VIA studerende:
”Hvad laver danskerne om søndagen?”

Danske VIAstuderende:
”Hvad skal man lave i Midtbyen? Man kan jo ikke drikke øl hver eneste dag?”

Bedre Bymiljø:
”Niels Gyldings Gade er et problem, der skal løses!
"Den grønne linie i byen er vigtig og bør prioriteres.”

Borger:
”Jeg får alle nyheder fra Facebook. Jeg læser ikke aviser eller reklamer, men abonerer på ting, der er interessante.”

En ansat i Bilka:
”Det vigtige for handel er parkering og god infrastruktur.”

Ejendomsmæglerne:
”I Horsens mangler der store nye lejligheder med en stor altan og tilhørende parkeringsplads.”

Ældreråd og Handicapråd:
”Det er en syg ide med bibliotek på havnen.”

Taxa-chauffører
”Trafikken er meget intens fra 7-8 og fra 15-16”.
”Det umiddelbareindtryk af Horsens er: Nedrakket – her er huller og bump i vejen.”

Lederne af Midtbyskolerne:
”Når trafikken skal ændres i Nørregade, skal det være gennemgribende.”
”Det er vigtigt at passe på parkerne og bruge dem. Skolerne vil bruge den kommende ”kajpromenade.”

Museumsledere:
”Den mentale afstand fra Torvet til museerne er stor.”
”Overfladevandet fra Lunden kunne transporteres via Gasvej som en åben bæk i siden af vejen.”

Ledere af Fængslet:
”Det skal besluttes, hvilken rute, der skal anvises fra Midtbyen til Fængslet.”
”Fængslet skal gøres mere synligt i Midtbyen.”

Dansk Cyklist Forbund, Horsensafd.
”En bekendt, der bor i sydbyen og arbejder i Midtbyen føler sig ikke tryg nok til at cykle på arbejde.”

Ungerådet:
”Det har virkelig gjort meget for byen med al den leg.”
”Det ville være fedt med bord/bænkesæt, så er man fælles, når man sidder sammen.”
”P-huse er bedre end parkering på terræn.”

Detailhandlende, Hospitalsgade og Hestedamsgade:
” Butikkernes fald i omsætning skyldes ikke gågadestatussen, men derimod internethandel.”
”Synergien mellem specialbutikkerne i Hestedamsgade gavner alles omsætning.”

Detailhandlende, Latinerkvarteret:
”Oprydning af gaderne er guld værd.”
”Man skal overraske folk – folk skal komme for oplevelserne.”
”Ingen biler på Søndergade.”

Detailhandlende, Torvet:
”Forbindelsen mellem Søndergade og Bilka er sindssyg vigtig for byen.”
”Har vi den rette butikssammensætning i Horsens?”
”Der er masser af potentialer på Torvet. De skal bare udnyttes bedre.”

Detailhandlende, Søndergade vest:
”Søndergade skal blive mere hyggelig og intim.”
”Rammerne er det vigtigste – byrumsliv og oaser på Søndergade.”

Detailhandlende, Søndergade øst:
”Horsens er ikke nogen god handelsby længere.”
”Søndergade bløder – der mangler liv.”
”Vi udnytter ikke vores Midtby og det store potentiale, den har.”

 

Borgere i KUBEN:
”Åboulevarden mangler stemning”
”Det er svært at orienterer sig i Bilka-området.”
”Ingen kørsel på gågaden.”
”Debatten om Midtbyen er præget af for mange gamle mænd.”
”Skønt da biblioteket lå i Vitus Berings Parken.
”Det er fint med mange siddepladser.”
”Jeg kommer herned hver dag for at kikke på mennesker.”
”Det er forvirrende, hvornår butikkerne lukker.”

Byens rådgivere:
”Luk Niels Gyldingsgade – lav omfartsvej og havnetunnel.”
”Vi er servicetænkende og –orienteret, men byerne er ikke fulgt med.”
”Vigtigt med en Midtby, hvor man kan bevæge sig rundt i ro.”
”Pas på det originale.”

Business Horsens bestyrelse:
”Spring ikke over Søndergade.”
”Tænk på turisterne og lav små grønne oaser i Midtbyen.”
”Pas på de historiske bygninger og brug dem.”
”Brug byens passager.”

Ledere af kulturinstitutioner:
”Borgerinddragelse og italesættelse af projekter er vigtige.”
”Byrum skal være behagelige.”
”Kunstnerisk og æstetisk diskussion af pladser mangler.”
”Rod er forfriskende.”
”Forretningslivet er ikke nødvendigvis drivkraften fremadrettet.”

Opsamlingsworkshop:
”Vi skal være ambitiøse – turde tage de store beslutninger.”
”Midtbyen skal være et fyrtårn.”
”Bibliotektet i Midtbyen.”
”Integrere byens historie i byens rum.”
”Lav en overordnet trafikplan.”
”Mere parkering i huse eller under jorden.”
”Åbn VIA mod byen.”
”Lav en bro til Bygholm Park.”
”Koncentrer Midtbyliv.”
”Personalet skal være kundevenlige.”
”Adgang til vandet.”
”Det grønne er vigtigt ved fortætning.”
”Flere gode cykelstier.”

Dette er citater fra de mange focusgrupper, møder og workshops, der blev afholdt i perioden fra august 2015 til april 2016. Hvis du vil se hele Hvidbogen med alle referater, så benyt følgende link: HVIDBOG