Offentlig service

Skole

Skoleåret 2017-2018 blev det sidste for Endelave Skole. Forældrene til de 4 elever på skolen, ønskede at sende deres børn i skole på fastlandet. Derfor besluttede Horsens Kommune at lukke skolen i sommeren 2018. Skolelukningen har, udover konsekvensen for de nuværende beboere på øen også en konsekvens for potentielle tilflyttere, da det vil blive sværere at tiltrække børnefamilier til øen uden skole.

Dagtilbud

Der har tidligere været legestue på Endelave. Legestuen blev nedlagt i forbindelse med skolens lukning. Der er således ingen dagtilbud til børn på øen.

Læge

Der er adgang til konsultation hos lægen to dage om ugen og resten af tiden er der sygeplejerske tilstede på øen. Uge 26-33 er der fast læge på øen både alle hverdage og weekender, som også fungerer som vagtlæge. Regionen har foreslået at ordningen nedskæres til det halve, men efter dialog med Beboerforeningen er beslutningen udskudt, således der kan findes en fælles løsning inden udgangen af 2019.

Beredskab

Der er i dag 13 brandhaner på øen. Siden 2003 har der været 10 flystyrt på øen, men nærmeste brandhane til flyvepladsen er over 1 km væk. Beredskabet består af frivillige brandfolk der er på kursus en gang om året og der forefindes en "minibrandstation" på øen. I tilfælde af behov for ambulance tilkaldes en redningshelikopter.

Offentlige toiletter og skraldespande

Der findes offentlige toiletter følgende steder på Endelave: Havnen ved velfærdshuset, ved kirken, ved Fiske- og Røghuset, samt i Lægeurtehaven. Følgende steder kan du få fyldt drikkedunken: Havnen ved velfærdshuset, Naturlejrpladsen ved Klinten, ved madpakkehuset, ved huset, hvor Strandvejen bliver til Øvre.