Boliger for alle

Arkitektonisk variation og mangfoldighed

Arkitektonisk mangfoldighed og variation frem for ensretning er kernebegreberne i den fysiske udfoldelse af den nye bydel. Den målsætning sikres overordnet gennem variation i boligtyper og ejerformer med plads til både nyskabelse og imødekommelse af markedsbehov. Og variationerne af det visuelt og æstetisk spændende byggeri sikres gennem styring af faktorer som byggehøjder og materialer – naturligvis afstemt med byggeriets konkrete placering i landskabet. Disse faktorer skaber tilsammen en dynamisk og varieret bydel – bygget på naturens og landskabets præmisser.

Tilpasset infrastruktur

En mangfoldig beboersammensætning vil have forskellige transportbehov, og det skal bydelens infrastruktur også afspejle gennem adgangen til forskellige transportformer. Infrastrukturen er afgørende for at sikre det gode hverdagsliv og skal derfor tilpasses de forskellige typer bebyggelse og beboerne

Eje eller leje – her er plads til alle

Ønsket om at skabe bredde og variation i bydelens kommende beboergrupper, er argumentet for, at udbuddet af boliger skal være bredt. Med variation i både pris og størrelse, så alle har mulighed for at finde et sted, hvor de har plads til at bo og til at leve. Områdets boliger opføres derfor som en kombination af ejerboliger, lejeboliger og almene boliger. Bydelen kommer dermed også til at afspejle og imødekomme den efterspørgsel på boliger, som Horsens som helhed oplever.

En levende bydel

Den nye bydel vil i fremtiden huse mange Horsens-borgere, og kommende beboere kan se frem til at vælge mellem et stort udbud af boligtyper, boligstørrelser og prislejer. Når bydelen er fuld realiseret, vil den være hjemsted for op til 9.000 indbyggere. Her vil være plads til alle familietyper og hustandssammensætninger, og på den måde bliver området levende og dynamisk.

Visualisering af et eksempel på det grønne forløb mellem bebyggelsen- POLYGON.