Byliv

Mål

Detailhandelen og kultur er omdrejningspunkter for handel og oplevelser i byen. Indsatserne koncentreres i et afgrænset område for at sikre størst effekt.

De vigtige torve og pladser skal udvikles, så bylivet får de bedste betingelser.

Bylivet skal understøtte butikkerne, og butikkerne skal understøtte bylivet.


Handelskvarteret er byens centrale mødested, byens handelscenter og byens kulturcenter.
Her skal bylivet være mest intenst. Her er der flest oplevelser både handelsmæssigt og kulturmæssigt.

Bylivet udfolder sig især i Søndergade, på byens store plads. Her er plads til handel og udstilling af varer. Her er cafeer med store udeserveringspladser.
Her er aktiviteter i KUBEN - en af byens scener. Her er plads til optog og temadage og alt det andet.

I de små gågader er bylivet mere intimt. Her er gaderne smalle, hvilket udelukker pladskrævende aktiviteter. Til gengæld er her i Latinerkvarteret vokset et attraktivt cafe- og restaurationsliv frem, mens de andre gader har et hyggeligt handelsliv.

Bylivet er også der, hvor folk færdes omkring deres bolig, ved hoveddøren og på friarealerne. I takt med at der kommer flere boliger i kvarteret, kommer der mere byliv.

Arrangerede bylivs aktiviteter vil koncentreres langs Midtbyforbindelsen: Jessensgade, Søndergade, Torvet, Rådhustorvet, Åboulevarden og passagerne / de små gader ned mod Åboulevarden.

Trampoliner på Søndergade

Bylivet i Handelskvarteret
Det skal være en blanding af handel og kultur, der driver bylivet i midtbyen.
Der skal udvikles nye bylivsaktiviteter, både fra kommunens side, fra BusinessHorsens side og i fællesskab.

Nogle aktiviteter får mere permanent karakter, men det er vigtigt at der ofte er nye og overraskende aktiviteter og tilbud.

Der skal være bylivsaktiviteter til alle: børn, unge, voksne og gamle.

Der skal fortsat laves sjove, skæve bylivs-ting i Midtbyen.

Der skal tages hensyn til spædbørnsfamilier (ammerum) og handicappede (plads og belægninger)

Rådhuset omdannes til et attraktivt bycenter med bibliotek/kulturhus, borgerservice og indkøb. De nye funktioner vil kunne give nyt liv til Rådhustorvet, som bliver en vigtig del af Midtbyforbindelsen, der forbinder Søndergade og Åboulevarden.

Det er vigtigt, at gaderne holdes rene og fri for affald. Der skal være skraldespande de rigtige steder. Pizzaria`erne, værtshusene og andre steder hvorfra borgerne får affald, fra skal indgå i løsningen af problemet.
Business Horsens og Horsens Kommune skal arbejde sammen om at løse udfordringen.

Alle i Midtbyen bør bakke op og deltage aktivt, når der afholdes store events i byen.

Det skal være oaser i Midtbyen, hvor man kan sidde og tale med andre, læse eller bare sidde og kikke.

Der skal være offentlige toiletter i Midtbyen.

Søndergade skal gentænkes og have en ny udformning, som styrker bylivet.