Boliger

Mål

Midtbyen skal være et attraktivt sted at bo.

Midtbyen skal tiltrække flere unge og flere ressourcestærke beboere.

Byen skal fortættes med især flere boliger og udvikles med nutidig byggeri og arkitektur.

Kvarteret skal danne rammer for det gode liv med boliger, rekreative arealer, butikker og fritidsaktiviteter.


Kvarteret er under omdannelse fra havneerhverv til et maritimt og bymæssigt boligområde.
Der skal være et varieret udbud af boliger mht. boligstørrelser, pris og ejerform.

I Havnekvarteret er der i dag omkring 43 boliger.
Der bygges allerede nye boliger langs vandet og op til 1.000 nye boliger kan følge efter over de næste år.

Gejserne

Der skal bygges attraktive boliger til ressourcestærke familier. I dag mangler der boliger i Midtbyen til denne gruppe.
Boligerne skal være store og moderne med mulighed for altaner med udsigt og parkering ifm. boligen.

Der skal ligeledes bygges mindre dyre boliger og almene boliger i Havnekvarteret. Der skal tilstræbes en blandet og varieret befolkning i området.

Mellem husene og langs vandet skal der skabes gode rekreative byrum og miljøer.
Her skal være byrum mellem bebyggelsen til ophold og bevægelse.
Ligesom hele kajkanten inviterer folk ned til ophold, leg og bevægelse.
Der skal være aktiviteter ved og på vandet. Den nye kajkant får trapper og dæk ned mod vandet.