Offentlig service

Skoler

Byen har to skoler lige ved siden af hinanden: Lundskolen, som er en almindelig folkeskole og Lundagerskolen, som er et specialtilbud til psykisk udviklingshæmmede børn. 

  • Lundskolen

Lundskolen ligger midt i Lund by, hvor der er ca. 8 km. til Horsens centrum.
På skolen er der 10 årgange med ca. 420 elever. Lundskolen er overbygningsskole for en del af Nim Skole, hvor børnene fra Nim starter på  Lundskolen i 7. klasse.
Til Lundskolen er der desuden knyttet en sfo - Kaskaden hvor der er plads til 140 børn. Ialt rummer skolen ca. 480 børn.

  • Lundagerskolen

Lundagerskolen er en special-folkeskole, for elever, med generelle indlæringsvanskeligheder og varige funktionsnedsættelser med behov for vidtgående specialpædagogiske tilgange til læring. Skolen løser sine opgaver i et helhedstilbud for pt. 76 elever.

Daginstitutioner

Dagtilbuddet i Lund har 2 huse, samt 10 dagplejere tilknyttet. Begge huse - Lund Børnehus samt Børnelunden, har både vuggestue og børnehave. Tilsammen er der i skrivende stund plads til 81 vuggestuebørn og 195 børnehavebørn.

Tamdrup Centret

Tamdrup Centret er et plejehjem beliggende i den vestlige del af Lund. Centret rummer i dag 22 plejeboliger. Tamdrup Centret har også et åbent aktivitetscenter med varierende aktiviteter som f.eks. madlavning, café, keramik, gymnastik, strikning og petanque. Aktiviteterne afvikles af frivillige vejledere i samarbejde med centrets medarbejdere. 

Umiddelbart syd for Tamdrup Centret er der planlagt opførelse af 37 almene boliger i form af "tryghedsboliger", der er målrettet aldersgruppen 60+. Boligerne forventes at være klar til indflytning i 2021.