Kultur og fritid

Endelave er præget af lokale ildsjæle og fællesskab. Det kommer til udtryk gennem Beboerforeningen samt de forskellige foreninger og arrangementer der afholdes på øen.

Endelave beboerforening

Foreningen består af ca. 185 medlemmer og har en demokratisk valgt bestyrelse med 5 bestyrelsesmedlemmer. Beboerforeningens formål er at varetage Endelaves fælles interesser, herunder miljø og planmæssige forhold. Der er en række forskellige udvalg i beboerforeningen: Færgeudvalg, skoleudvalg og et udvalg vedr. havstation. Foreningen afholder og bidrager til forskellige arrangementer på øen, bl.a. strandrensning, bankospil og sommerfodbold på sportspladsen. Foreningen har i april 2015, med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, udarbejdet en 2020 plan for Endelave, med lokale inputs, ideer og visioner.

Aktiv Ø

Aktiv Ø er et arrangement, der over minimum fire sommeruger afholder forskellige fysiske aktiviteter på øen: Crossfit, foldboldskole, yoga, løbeture, golf, afspænding, vandreture, sejlads, surfing og sommerlege.
Aktiv Ø udstrækker sig også til aktiviteter i efterårsugen samt enkelte tilbud under helligdage og mindre ferieperioder.
Foreningen drives af frivillige under og sammen med Endelave Idrætsforening og arrangementerne er gratis og uden tilmelding. 

Skolen som forsamlingshus

Den tidligere skole er etableret som en selvstændig forening – Foreningen Endelave Skole. Skolens bygninger og udenomsarealer med shelterområde anvendes i dag til bibliotek, fitness/genoptræning for øens beboere og af øens foreningsliv.
Derudover har foreningen til formål at skabe et fleksibelt læringsrum udenfor skolen/institutionen for Horsens Kommunes skoler, daginstitutioner, kulturinstitutioner og foreningsliv. I Forbindelse med skolen er der etableret shelters, der kan benyttes efter aftale med Foreningen Endelave Skole.

Forlystelser

Der er mulighed for at tage ud på egen hånd på Endelave, hvor der både er adgang til shelters og madpakkehus.

Om sommeren afholdes der forskellige musikarrangementer på øen, eksempelvis på havnen, i Endelave Kirke og på Skippergården.

Aktiv Ø (Horsens Folkeblad)

Jazzarrangement (Horsens Folkeblad)