Udfordringer

Hatting rummer i dag flere bymæssige udfordringer, som følge af blandt andet den kraftige byvækst, byen har stået overfor de senere år.

Arbejdsgruppen (borgerne fra Hatting og Horsens Kommune) har identificeret en række udfordringer, som helhedsplanen kan arbejde med:

 • Manglende sammenhæng i og omkring byen
 • Manglende bymidte, der kan skabe liv 
 • Begrænset adgang til naturen og meget få grønne og rekreative åndehuller
 • Manglede fokus på de historiske og bevaringsværdige huse ad hovedstrøgene
 • Mangel på idrætsfaciliteter, inde og ude
 • Store belagte flader, som visuelt fremstår slidte
 • Udfordring med vandhåndtering
 • Minimal fokus på biodiversitet i byen
 • Støj fra omkringliggende vejanlæg
 • Gennemkørende trafik og smalle veje, der udfordrer trafiksikkerheden for cyklister og gående
 • Gennemkørende jernbane med kun to undergange til tværgående trafik mellem øst og vest.