Statistik

Sønder Vissings boligudbud er præget af parcelhuse (fritliggende enfamiliehuse) som udgør ca 85% af boligerne. 

De seneste 10 år er der i alt opført 10 nye boliger. 

Befolkningstallet har siden 2010 ligget på gennemsnitligt 440 indbyggere, aktuelt er der 432 personer bosiddende i Sønder Vissing.