4 bykvarterer

Horsens Midtby er delt ind i 4 bykvarterer.

Banegårdskvarteret.

Handelskvarteret

Boulevardkvarteret

Havnen

Kvarterene er forskellige og har hver deres identitet og funktioner.

De er opstået på forskellige tidspunkter, nogle er tætte - andre har mere spredt bebyggelse.

Kvarterene skal hver for sig fungere som en selvstændig enhed, og samtidigt som en sammenhængende del af midtbyen.

Midtbyforbindelsen, som er en række af gaderum gennem alle 4 kvarterer, er med til at knytte hele Midtbyen sammen.

Grønnegade

Vildsporet