Fortællingen

Nørrestrand 2040 - Hvor skal vi hen?

Fortællingen om området handler om de værdier og potentialer, der skal danne grundlaget for bydelens udvikling.

Der skal etableres en ny, attraktiv og bæredygtig bydel nord for naturområdet Nørrestrand. Når den bæredygtige bydel er fuldt udbygget, vil her bo op mod 9.000 mennesker i et unikt landskab med store kulturhistoriske værdier og i tæt samspil med den vilde, uspolerede natur i det fredede område, som bydelen deler navn med.

Det grundlæggende princip er, at naturen og landskabet skal inkluderes og integreres i bydelens fællesarealer, så den store natur altid er inden for rækkevidde, uanset hvor i bydelen man bor. Visionen er at trække naturen ind i bydelen og at strække bydelen mod naturen – på naturens og landskabets egne præmisser.

Længst mod syd åbnes det fredede område op med lettere adgang, og op mod den nye bydel omdannes en større del af området, der i dag er udlagt til landbrug, til fri natur og grønne områder. Herfra vil grønne kiler følge det bakkede landskabs former og skabe åbninger op i de kommende bebyggelser.

Med bedre adgang til større grønne naturområder skabes attraktive og varierede naturoplevelser - ikke blot for beboere i den nye bydel, men for alle. For her bliver plads til masser af friluftsaktiviteter, motion, gåture og fuglekik i verdensklasse, men naturligvis også til at nyde fred og ro i en smuk natur.

Bæredygtighed er også et gennemgående tema i planlægningen af infrastrukturen, hvor det kommende vej- og stinet sikrer lettilgængelig og effektiv transport med mindst mulig belastning på området.

Dermed får naturen en fast plads i byrummet og bliver en aktiv del af det gode liv i bydelen. Den nye bydel Nørrestrand bliver noget helt særligt, men med kort afstand til Horsens centrum bliver bydelen også en del af den eksisterende by. Derfor bliver bydelen Nørrestrand et attraktivt sted at bo og leve på tværs af generationer. Med naturen som omdrejningspunkt og boliger af enhver art skabes her en unik ramme om et mangfoldigt byliv med aktiviteter for alle - en nytænkende og bæredygtig bydel, hvor man finder naturen i byen og byen i naturen.