Vedtagelse

Helhedsplanen er endelig godkendt i Horsens Byråd den 27. Januar 2020.

Helhedsplanen er offentlig bekendtgjort den 30. Januar 2020

Se planen som pdf her