Funktioner

Hatting rummer en forskellige funktioner, der gør byen attraktiv for tilflyttere til Horsens Kommune.

Byen har i dag:

  • Institution, dagplejere og skole for 0. - 6. klasse
  • Detailhandel i den centrale kerne af Hatting, med SuperBrugsen
  • En offentlig legeplads, der på baggrund af stærke lokale ildsjæle er blevet etableret
  • Erhvervsområder
  • mv.

Trods disse gode muligheder, er der generelt mangel på offentlige mødesteder, hvor man kan lege, bevæge sig eller tage ophold.