Det videre arbejde

Trafik 

Horsens Kommune er i samarbejde med lokalrådet ved at udmønte en bevilling på 775.000 til trafiksikkerhed på Haldrupvej.

Skolen/Søvind Samdrift:

En omlægning af skolegården til et lege- og læringslandskab er under planlægning i skolens regi og i samarbejde med lokalrådet. 

Områdefornyelse 

På baggrund af helhedsplanen kan lokalrådet søge om områdefornyelse. Områdefornyelse kan bruges til at forbedre byens offentlige rum, herunder parker, gader, friareraler og lign. 

Lokalcenterbypuljen 

På baggrund af helhedsplanen kan lokalrådet og andre foreninger i Søvind søge midler fra lokalcenterbypuljen (tidl. mellembypuljen) Lokalcenterbypuljen kan støtte mange typer af projekter på såvel offentlige som private arealer når blot der er offentlig adgang til området.