Hvorfor laver vi en helhedsplan?

I Horsens Kommune har vi mange gode og sunde byer og bysamfund. Hver med deres kvaliteter, potentialer og udfordringer. Formålet med at lave helhedsplaner for byerne er, at skabe afsættet for den fremtid vi ser ske lige netop her. 

Helhedsplanen skal danne overblik over de problemstillinger som eksisterer i Sønder Vissing og omegn, og dernæst fungere som strategisk rettesnor for kommende initiativer, projekter og planlægning.

Generelt skal en helhedsplan sigte mod et mere langsigtet og fælles helhedsperspektiv i den fremtidige planlægning, med afsæt i en tæt dialog med de lokale aktører, herunder borgere, foreninger, erhvervsdrivende med mere.

Helhedsplanen skal understøtte de rammer og retningslinjer, som Kommuneplanen for Horsens beskriver. Horsens Kommunes Arkitekturpolitik danner derudover afsæt for de stratgier, principper og indsatser, som er udarbejdet til planen, hvor planlægning på forskellige skalatrin gør sig gældende.