Formål og baggrund

Hvorfor skal vi have en helhedsplan for Søvind og opland?

Helhedsplanen skal danne overblik over forskellige problemstillinger og potentialer i Søvind og opland, og dernæst fungere som strategisk rettesnor for kommende initiativer, projekter og planlægning.

Helhedsplanen skal fremme et langsigtet og fælles helhedsperspektiv i den fremtidige planlægning - med afsæt i en tæt dialog med de lokale aktører i form af borgere, foreninger, handelsliv m.v.

Hvad er en helhedsplan? 

Helhedsplanen er ikke juridisk bindende, men er et sammenhængende, strategisk grundlag for byens udvikling.

Helhedsplanen sætter fokus på hvordan byens udvikling kan understøtte det gode liv med udgangspunkt i byens stedbundne kvaliteter, udfordringer, ressourcer, potentialer og fremtidsønsker.

Helhedsplanen for Søvind og opland er udarbejdet af Plan og By, Horsens Kommune i tæt samarbejde med  borgerne i Søvind.