Søndergade

Gadens identitet: Handel og byliv

Søndergade er byens centrum. Det er her den største koncentration af handel, kultur og byliv udspiller sig.
Midtbyen er et attraktivt handelscentrum med et varieret og stort udbud.

Det er her, du kan handle, opleve kultur, møde andre, gå på cafè, restaurant og hotel m.m. på samme gade.

Der samarbejdes tæt og konstruktivt med BusinessHorsens for at styrke forholdene for detailhandlen, så Søndergade fortsætter med at være et byrum præget af handel og oplevelser, også i det omfang detailhandelen forandrer sig i de kommende år.

Søndergade foran KUBEN

Søndergade er meget bred og det bredeste sted er ved KUBEN.

Kuben har givet et kæmpe løft til byens liv. Det er her, der er fællesdans ved Melodi Grand Prix, forkoncerter før en stor koncert, her børn kan klippe, tegne og male i efterårs- og vinterferien.
Det er her, der er kunstudstillinger, og her foreninger kan tiltrække nye medlemmer. Kuben er i sig selv et stort og synligt monument for dette.

I fremtiden udvides aktiviteterne i Kuben ud på pladsen foran Kuben. Der har allerede været fællesdans foran Kuben, i fremtiden kan der på tropenætter arrangeres tango til midnat etc.

Søndergade mod Torvet: Eksistens

I øst-enden af Søndergade er opstillet en række skulpturer, der opfordrer til refleksion over store spørgsmål i livet, menneskets natur, ulighed og nød, og hvorfor vi kategoriserer nogle som gode og andre som onde.

Ved en omlægning af området skal skulpturernes betydning tydeliggøres.

KUBEN fra 2012

Søndergade

Der kan f.eks. etableres bænke og små springvand i området, der giver rum til, at man kan sidde ned i et øjebliks eftertænksomhed.

Beplantning og belægning kan bidrage til, at områder opleves som distinkt adskilt fra tilgrænsende områder.
Det afgrænsede område skal have en størrelse, så der er mulighed for at opstille flere statuer senere.Horsens Kommune ønsker, at disse initiativer skal bidrage til, at der opstilles flere skulpturer af høj kvalitet i området.

Gadens udformning

Søndergade er ved at være lidt slidt. Belægning og belysning er fra 1990èrne.

Der skal udarbejdes en ny plan for Søndergade, hvor gaden nytænkes.

Mange hensyn skal forsøges tænkt ind:

Ønsker om overdækning/boder i gaden, inddeling af gaden i mindre byrum, mere læ i gaden, mere tilgængelighed, mere lys, mere kultur og oplevelser.

Ønsker om mere beplantning og grønne oaser, om dansepladser og teaterscener.

Ønsker om store gangvenlige belægninger og bedre belysnnig.

Ønsker om at få passager og baggårde i spil

Ønsker om at bruge kulturarven i gaden - se og opleve de fine facader - høre historien


Ikke alle ønsker kan blive opfyldt i en ny udformet gågade, men gaden skal nytænkes og indrettes bedst muligt i forhold til at fremme byliv og handel.