Ét samlet Hatting

Helhedsplanen for Hatting rummer en samlet værktøjskasse med virkemidler og ønsker fra borgerne, såvel om Horsens Kommune. Tilsammen giver helhedsplanen et fælles ståsted for den fremtidige udvikling af Hatting. På nedenstående illustration har vi samlet alle de gode intentioner i ét. Her illustreres overordnet, hvor der kan sættes ind, og der gives samtidig eksempler på, hvad der kan ske de forskellige steder. 

Fælles for alle initiativerne er, at de er opstået og drøftet i dialog mellem borgerne i Hatting og Horsens Kommune. Helhedsplanen for Hatting giver på sigt plads til store som små drømme. Planen synliggør de muligheder og projekter som borgerne, Horsens Kommune og private lodsejere kan igangsætte på sigt.

Illustrationen skal betragtes som et idékatalog med inspiration til de potentialer, der er i/omkring Hatting. Tiltagene vil berøre arealer ejet af stat, kommune, virksomheder eller private i Hatting. Indsatserne kan kun iværksættes med grundejernes accept - det gælder uanset om ejeren er stat, kommune eller private lodsejere. De viste indsatser i helhedsplanen vil muligvis skulle justeres i forhold til udstrækning, forløb og/eller omfang, såfremt det viser sig nødvendigt for fremtidig realisering af de enkelte udviklingspotentialer, når og hvis disse igangsættes. Der er på baggrund af dette, heller ikke udarbejdet en rækkefølgeplan for indsatserne. Denne skal udarbejdes i fællesskab med borgerne, lodsejerne og kommunen, som indsatserne viser sig mulige at realisere.