Trafik

Mål

Kvarteret udvikles til et moderne, grønt centerområde med boliger.

Rådhuset omdannes til et attraktivt bycenter med bibliotek / kulturhus, borgerservice og indkøb. Bycenteret skal være et bindeled mellem Handelskvarteret og Boulevardkvarteret.
I fremtiden skal de to områder knyttes sammen og opleves som et større område. Dette kræver, at trafikbarrierren fjernes mellem områderne.

Kvarteret skal hænge sammen med både Handelskvarteret og Havnekvarteret uden trafikale barrierer.

Vildsporet fortsættes videre mod Inderhavnen og ud langs havnen.

Fodgængere og cyklister opprioriteres. Det skal være let og trygt at færdes til fods og på cykel i midtbyen.

Kvarteret bevarer en naturlig sammenhæng med sydbyen.


Boulevardkvarteret er et udviklings- og omdannelsesområde.
Kvarteret fungerer i dag som et big box område med biltrafik. Området er stort set indrettet til biler.

Ønskerne om at binde butiksområdet langs Høegh Guldbergs Gade sammen med gågade-området kan kun lade sig gøre ved at omlægge Niels Gyldingsgade.

Det betyder bl.a., at biltrafikken ledes syd om boulevardkvarteret, med adgang til butiksområdet sydfra.

Høegh Guldbergs Gade skal fremover kun have få lyskryds, så fremkommeligheden bliver bedre.

Derfor laves en ny plan for infrastukturen, der ser på hele vejstrukturen i Horsens. Infrastrukturen skal indrettes til at tage den stigende trafik og samtidig sikre en glidende trafik ind mod midtbyen og ud herfra.

 

Den kollektive trafik

Den kollektive trafik skal understøtte en ny infrastruktur.

Det skal være et reelt tilbud at komme nemt og hurtigt rundt i byen.

Den kollektive trafik skal være et attraktivt tilbud med mange afgange, med god service med wi-fi, cykeltransport og andre moderne tiltag.

Cykler

Jungleloven råder i dag for fodgængere og cyklister i området. Det er utrygt at færdes især i området mellem Sundhedshuset og Bilka.
Planen for infrastrukturen skal rydde op i dette og skabe trygge fodgænger- og cykelstier gennem området, op i Handelskvarteret og ud i Havnekvarteret.

Det skal gøres attraktivt og trygt at cykle i kvarteret ved at:

Lave gode cykelstier med gode belægninger. Stierne skal hænge sammen i netværk og føre rundt til de steder, folk faktisk kommer.

Vildsporet føres igennem området, langs det grønne strøg og langs åen med tilbud om ophold og bevægelse langs ruten.

Der skal skiltes, så cyklisterne ikke er i tvivl om, hvor og hvornår de må cykle.

Der skal laves markeringer i krydsene, så cyklisterne kan komme sikkert og synligt frem.

Smalle og trafikerede gader skal gentænkes, så der enten bliver plads til cyklisterne, eller de får et tilbud om at køre en anden vej