Klima og grønt

Mål

Midtbyen skal være et attraktivt sted at bo.

Byen skal udvikles bæredygtigt og tilpasses/omdannes, så det kan håndteres og udnyttes, at der tilføres mere vand i takt med at vores klima forandrer sig.
Der skal især findes løsninger, der kan håndtere tilførsel af mere regnvand, mere vand i vores vandløb gennem byen og højere vandstande i fjorden.


I kvarteret skal der arbejdes med forsinkelse af vandet i form af beplantning, regnvandsbede, taghaver, grønne tage m.v.

Vandet skal så vidt muligt genbruges og bruges til rekreative formål og bylivsaktiviteter.
Regnvandet skal håndteres på overfladen.

Den samlede løsning skal udformes med æstetiske hensyn og til rekreative formål.

Byggerierne skal bygges og ombygges bæredygtigt og energimæssigt.

Overfladevand fra Lunden kan ledes ad en kanal ned af Gasvej

Når Søndergade skal gentænkes og omlægges skal der indarbejdes løsninger for forsinkelse af vand.

Børn elsker vand

Mål

Midtbyen skal være et attraktivt sted at bo.

Beplantning skal gøre byen grønnere og mere bæredygtig.

Byen skal udvikles bæredygtigt og tilpasses/omdannes, så det kan håndteres og udnyttes, at der tilføres mere vand i takt med at vores klima forandrer sig.
Der skal især findes løsninger, der kan håndtere tilførsel af mere regnvand, mere vand i vores vandløb gennem byen og højere vandstande i fjorden.


Der skal tænkes grønt og bæredygtigt ind i alle midtbyprojekter.
Det er ikke i alle projekter, det vil være relevant, men det skal overvejes og prioriteres.

Det er en stor kvalitet i Midtbyen med beplantning og begrønning af facader. En bymæssig beplantning skal arbejdes sammen med klimahensynene.

Grønne, beplantede facader, kan være en del af moderne klimarigtig bebyggelse.

Gårdrummene i karreerne skal udnyttes til små, grønne oaser.

Når Søndergade og Åboulevarden omlægges tænkes beplantning ind i den nye udformning.