Det gode hverdagsliv

Adgang til natur er livskvalitet

For mange tilflyttere og især børnefamilier er pris og praktiske forhold oftest de vigtigste parametre ved valg af bopæl og bosted. Men i det lange løb får den nemme adgang til naturen med aktivitetsmuligheder af enhver art stadig større betydning.

Derfor er en bolig eller en byggegrund i bydelen Nørrestrand med sin nemme adgang til eksklusiv og uspoleret natur et unikt og attraktivt tilbud, som adskiller sig markant fra de fleste af de mange bygge- og boligmuligheder i Østjylland.

Et byrum med natur

Blandt Nørrestrand styrkesider er, at byrummet med integreret natur skaber spændende muligheder for, at beboerne trods stor forskellighed og aldersspredning mødes på kryds og tværs i naturen. For naturens funktion i bydelen og byrummet vil være at understøtte og opfordre til aktiviteter og rekreation – individuelt eller i fællesskab.

Visualisering af et eksempel på fælles indre rum i bebyggelsen - POLYGON.

Nem adgang til afgørende infrastruktur

E45 motorvejen er en central del af mange østjyders hverdag, og fra den nye bydel vil der være ganske kort til motorvejen og dermed direkte forbindelse til tusinder af attraktive jobmuligheder - inden for normal pendlerafstand.

En bolig i bydelen Nørrestrand er dermed blandt de bedste muligheder for en attraktiv bolig tæt på enestående natur, i kort afstand fra Horsens med alle byens tilbud og ikke mindst med hele Østjylland inden for rækkevidde.

Tabellen viser antal fuldtidsarbejdspladser der findes inden for en afstand af hhv. 30 og 60 min. i bil fra centrum i den største by i 2014.

Små fællesskaber

Helt i tråd med landsbylivet vil Nørrestrand komme til at rumme fællesskaber på tværs af beboerne. Konkretiseret som små geografiske områder med plads til moderne fællesskab og fokus på netop de ting, der betyder mest for denne gruppe. Der skabes mulighed for forskellige interessefællesskaber, men som stadig bevarer den enkeltes rum.

Den sunde infrastruktur

Et godt hverdagsliv er et sundt hverdagsliv, og det stiller krav til infrastrukturen, som skal opfordre til motion i fritiden og hverdagstransport på cykel eller til fods.

Om det foregår ved hjælp af stisystemet eller den kollektive transport, skal infrastrukturen understøtte, at miljørigtige transportformer udgør et reelt alternativ til bilen både internt i bydelen og ind til Horsens midtby.

Alt hvad man behøver

Den nye bydel er på én gang både fredfyldt isoleret i skønne naturomgivelser og centralt placeret. Både i etableringsfasen og efterfølgende er bydelen Nørrestrand tæt på alt, hvad beboerne har brug for, at få hverdagen til at fungere.

Inden for en radius på få kilometer og en afstand på få minutter findes både skole, indkøb, kollektiv transport, motorvejen E45, foreningsliv og ikke mindst handels- og kulturtilbuddene i midtbyen af Horsens.

Foto - Colourbox.

Medbestemmelse på mange planer

Nørrestrands nye kvarterer og bebyggelser bliver udviklet i et tæt samspil med beboerne. Her lægges op til betydelig medindflydelse på planlægning og udformning af de nye naturarealer. For på den måde sikres, at de forskellige delområder indrettes, så de passer til netop de beboere, der er i nærområdet. Og at ”naturen i byen, byen i naturen” tolkes og udleves på mange forskellige måder – og lige netop de måder, der passer til den enkelte borger.

Et mangfoldigt byliv

Bydelen Nørrestrand kommer til at rumme en bred palette af både beboere og boliger - ejere og lejere, unge og ældre, børnefamilier og enlige, studerende og pensionister. Fordelt på en masse forskellige boligtyper og –størrelser. Dette miks vil skabe liv og gøre bydelen til et helt unikt område.