Udviklingen med jernbanen

Jernbanen og byens markører

I 1868 indviede man Den Østjyske længdebane, fra Fredericia til Aarhus. Banestrækningen løber helt op ad Præstegården, og har været skelsættende for byen. Anlæggelsen af banen betød, at kirke og landsby nu ikke bare var adskilt af Hatting Bæk, men også af banens skinner.

Hatting får i 1892 en station nord for kirken, hvorved et ældre vejforløb forlænges mod øst og kommer til at bære navnet Stationsvej. Et ældre vejforløb er i dag bevaret som stiforbindelse parallelt med banen. Sammen med stationen bliver der i flere årtier opført en række nye bygninger på vest-siden af den nye vej, Stationsvej. Fra 1900-1930 skyder flere og flere bygninger op, og byen tager form på begge sider af jernbanen. Flere bygninger langs Storegade bliver indrettet som butikker.

Gennem tiden skød mange væsentlige bygninger og institutioner op i Hatting:

  • Forsamlingshuset på Storegade, opført i år 1885.

  • Afholdshotellet på Overholm, som fra 1910-1960’erne var i drift, og som i dag er boliger.

  • Skolen, hvis hovedbygning er fra 1940, og som stadig ligger i byen.

  • Brugsforeningen på Storegade, som stadig er i byen, og tilmed er meget velfungerende. De gamle bygninger er nedrevet og erstattet af ny bygninger.

  • Møllen på Eshøj, som i dag er nedrevet og flyttet.

  • Stationen, som i 1971 blev nedlagt, og siden er nedrevet.

  • Andelsmejeriet, som i 1997 blev nedrevet.

 

Udviklingen set fra luften

Siden 1960’erne er nye parcelhuskvarterer dels indpasset den gamle landsbystruktur eller tilføjet, som nye lag uden på de ældre kvarterer. Udviklingen af byen kan ses på de historiske luftfotos.

Siden afslutningen på krigen i 1945 og frem til i dag, har man affotograferet Danmark fra luften. Det giver os et godt overblik over, hvordan byen har udviklet sig over årene. Det kan ses hvordan udviklingen i Hatting bevæger sig fra en tilnærmelsesvis ligelig udvikling på begge sider af jernbanen frem til nedlæggelsen af stationen, hvorefter byen vokser mere ensidigt på øst-siden af banen. En udvikling, som er fortsat er gældende i dag.