Sammenhænge og forbindelser

Mål

Midtbyen ligger midt i en flot natur med kort afstand til både vand og grønne områder.

Der ligger mange attraktive kultur- og fritidstilbud lige rundt om de centrale bydele.

Horsens Midtby skal være et attraktivt og spændende sted at bo og være.

Det skal være nemt at komme fra midtbyen og ud til alle de attraktioner, der ligger tæt på Midtbyen

Oplevelser og bevægelsesaktiviteter indarbejdes i forbindelserne mellem Midtbyen og attraktionerne


 

Handlinger

Vand.
Byen til havnen og havnen til byen. Vandet skal bruges til at give borgerne flere oplevelser og muligheder for aktiviteter. Horsens Fjord, Nørrestrand og Bygholm sø og Å ligger tæt på Midtbyen. Vandet skal være et tema i byen og kombineres med en klimamæssig håndtering.

Natur
Skønne naturområder omkranser Midtbyen, og de skal knyttes tættere til selve byen. Den omgivende natur er en del af Midtbyens identitet, og den skal gøres mere tilgængelig og tydelig helt inde i midtbyen. Der skal være en sammenhæng mellem byens tre parker og de grønne områder, der støder op til Midtbyen.
Et grønt strøg "trækkes" fra Bygholm Park ind gennem byen til Inderhavnen og giver kvalitet til boliger, byliv og byrum.

Historie
Byen er bygget i sin naturlige topografi ved fjord, å og op ad bakken.
Byens fysiske kulturarv ses i dens strukturer og gadeforløb. Når byen skal videreudvikles, er det vigtigt at bevare de gamle træer og bygge videre på dem for at bevare byens identitet.
Her er bevaret mange gamle bygninger. Den ældste bygning i Søndergade er fra 1600-tallet. Kirkerne er fra 1200-tallet.
Historien skal fremhæves, mens der samtidigt skabes plads til nutidens historie.

Kultur
Rundt om Midtbyen ses mange af byens vigtige kulturinstitutioner.
Fx. FÆNGSLET, Forum Horsens, Horsens Kunstmuseum, Horsens Museum og Danmarks Industrimuseum.
Midtbyen og disse kulturinstitutioner skal hænge sammen, så borgerne færdes naturligt mellem adresserne og får oplevelser med sig undervejs.