Fortætning og bybygning

Mål:

Kvarteret er et Midtby-boligkvarter

Kvarteret er Midtbyens uddannelsesmæssige centrum.

Kvarteret er grønt og bæredygtigt med rekreative kvaliteter.

Åen udnyttes rekreativt.

Campusområdet skal integreres i kvarteret.

Forbindelsen til Bygholm Park skal styrkes via en bro over banen.


Fortætning

Fortætningen er allerede godt i gang med alle boligbyggerierne ved Rørfabrikken, ved Bastian og ved Blumersgade.
Byggerierne vil fortsætte på Campusgrunden, på BaneDKs arealer og i mindre grad rundt i kvarteret.

Fortætningen skal ske ved at bygge kvalitet, gode boliger med fri- og rekreative arealer.

Bybygning

Det nye Campusbyggeri skal være en del af kvarteret med "åbne" facader - en åben karrè og funktioner, der inddrager borgerne, som værksteder, folkeunivesitet, m.v. - også om aftenen.

Campusgrunden

Arkitekturen på Campus skal være indbydende og være en del af at sige Velkommen til Horsens. Et nyt vartegn for byen. Campus skal være for hele Horsens

Campus skal være en del af Midtbyforbindelsen, hvor aktiviteter og tilbud er koncentreret. Campus vil blive en vigtig "magnet" i Midtbyforbindelsens vestlige ende.

Midtbyforbindelsen skal fortsætte over banesporene til Bygholm Park i form af en bro for gående og cyklister. I et samarbejde med Campus og DSB/BaneDK skal broen blive nem at komme på fra Andreas Steenbergs Plads og fra Campus. I Bygholm Park forbinder broen byen med Peblingestien og giver dermed brugerne af byen, parken og Statsskolen en direkte vej øst/vest.

Kulturarven
Banegårdskvarteret er opført over kort tid og er et meget homogent område. Ved de store ombygninger af boligblokkene skal den oprindelige arkitektur respekteres.

Banegården skal bevares og have nye funktioner i butikkerne på stationen.

Det gamle industriområde ved Bastian og Emil Møllers Gade indeholder store kvaliteter.

BaneDKs gamle remise ligger i dag skjult mellem store træer. Det skal undersøges, om bygningen på sigt kan komme i spil som en aktiv del af kvarteret.