Trafik

Mål

En ny infrastruktur tilgodeser sammenhængen mellem de to nabo kvarterer og giver adgang ind i Havnekvarteret fra nord.

Vildsporet fortsættes ud langs havnen. Fodgængere og cyklister opprioriteres.


Ønskerne om at binde Havnekvarteret sammen med Handelskvarteret og Boulevardkvarteret kan bl.a. lade sig gøre ved at omlægge Niels Gyldingsgade og Høegh Guldbergs Gade.
En ny infrastrukturplan ser på hele vejstrukturen i Horsens.

Selve Havnekvarteret trafikbetjenes fra Strandpromenaden.

Niels Gyldings Vej

Cykler
Den bløde trafik med gående og cyklende skal opprioriteres. Det skal være trygt og nemt at komme til og fra Havnen og at færdes rundt i området.

Der bliver skabt et promenade miljø langs kajkanten. Her etableres en 7m. bred kajkant til gående og cyklende.
Her bliver mulighed for at gøre ophold undervejs, købe i boder og få kulturelle oplevelser.

Vildsporet føres igennem havnekvarteret og videre rundt om byen som en gang- og cykelforbindelse med rekreativ karakter.

Der skal skiltes, så cyklisterne ikke er i tvivl om, hvor og hvornår de må cykle.