Parkering

Mål

Infrastrukturen skal tilpasses byens vækst. Det skal være nemt at komme til og fra Midtbyen, nemt at parkere i bil og på cykel og sikkert at færdes til fods.


Som en del af arbejdet med en ny infrastruktur, er det vigtigt at se på parkeringsforholdene.

Der er i dag et stort antal p-pladser, og kun lørdag formiddag er der ind i mellem helt optaget.

Der er imidlertid problemer med at finde frem til disse p-pladser og en del søgning for at finde den nærmeste plads.
Som en del af den nye plan for infrastrukturen skal dette gøres nemmere. Der bør arbejdes med en fælles informationsløsning for både offentlige og private parkeringspladser.

I midtbyplanen fra 2009 er der arbejdet med en placering af p-huse i en ring rundt om Midtbyen. Som et led i at gøre den centrale Midtby attraktiv skal det dels være nemt at finde p-pladserne, nemt at parkere og dels nemt og spændende at gå videre ud i byen.

 

P-huset i Levysgade

Parkering på terræn skal udfases til fordel for p-huse og p-kældre i de helt centrale gader. Her skal arealerne bruges til nybyggeri / boligbyggeri og rekreative arealer til beboerne. Midtbyen skal fortættes. Der beholdes et antal p-pladser til korttidsparkering.

Horsens Byråd har besluttet, at der er betalingsparkering i Horsens Midtby. Ejerne af de privatejede parkeringspladser tager forskellige gebyrer. Der er derfor problemer med, at reglerne og udgifterne ikke er ens på de forskellige tilgængelige pladser.

Der skal gøres en indsats for at administrationen af både offentlige og private parkeringspladser fungerer ens. Det skal være nemmere at være p-kunde.

Parkeringsforholdene for offentlige p-pladser og private butiks p-pladser "harmoniseres", således at det er de samme regler, der gælder i Midtbyen. Der skal fx. arbejdes på, at alle p-pladser har bagudbetaling. At der betales efter den tid, man har parkeret.
Private ejere af p-pladserne og kommunen skal sætte sig sammen for at løse udfordringen.

Midtbyen skal fortættes, og her skal være flere boliger. Ikke alle beboere i Midtbyen har egen bil. Horsens Byråd har derfor besluttet, at nybyggeri i Midtbyen kan opføres med kun 1 p-plads pr. 2 boliger.
Man kan ikke regne med at kunne parkere lige ved sin bolig, når man bor i centrum af en by.

P-pladser og p-huse udformes så attraktivt som muligt. Med træer og anden beplantning og med facader, der passer ind i byen. Der skal indpasses mulighed for boldspil, leg og lign. når p-pladserne er tomme, så områderne får flere funktioner.

Der skal arbejdes med, at der er et passende antal handicap-pladser til at dække behovet i Midtbyen.