Byens struktur

Den overordnede struktur

Byens struktur er defineret af særligt fire karakteristiske træk:

  • Landskabet, terrænet og Hatting Bæk
  • Den middelalderlige vejstruktur og tilførelsen af jernbanen, der deler byen i to dele
  • En opdelingen af byen i to dele med jernbanen, som via kun to tunneler forbinder hinanden
  • Centrale byfunktioner spredt på begge sider af jernbanen 

Planrammer 

Byen er præget af store boligområder i den nord-, øst- og sydlige del af Hatting. 

Store landbrugsarealer danner i dag vigtig afgrænsning af Hatting by mod øst til Østerhåb/Torsted (Horsens-bydelen). Det rekreative område, som i dag er åbne landbrugsarealer, der fungerer som naturlig overgang mellem Horsens og Hatting. Overgangen er vigtig for forståelsen af Hatting, som en selvstændig lokalcenterby, løsrevet fra Horsens by og Torsted (Østerhåb-området). 

Et større område i det sydlige Hatting, mellem E45 og jernbanen, er udlagt til potentiel byzone, hvortil der i 2022 er igangsat et arbejde med et udviklingsprojekt (Hatting Bakker). Projektet er principielt skitseret i helhedsplanen med den viden der er om projektet på nuværende tidspunkt, men er ikke en forudsætning for de indsatser og strategier, som helhedsplanen indeholder.