Infrastruktur

Veje og stier

Vejene på Endelave spreder sig i stjerneform ud fra Endelave by. I den østlige del spreder vejene sig videre sydpå til sommerhusområdet Lynger Strand samt nordpå, gennem naturområdet Øvre. Hoveddelen af vejen er kommunalt ejet, mens en mindre del er private fællesveje. De private fælleveje ligger hovedsageligt i sommerhusområdet.

Ruter

Øen er kendt for sine kaniner og derfor har øen også flere vandreruter langs strand, sti og fastbanet vej.
To af disse vandreruter, som i daglig tale kaldes Kaninoen og mini-Kaninoen på hhv. ca. 21 og 12 km.

Ud over de to Kanino vandreruter, har øen to kortere vandreruter, der i daglig tale kaldes Rød Kaninrute og Gul Kaninrute på hhv. ca. 5,5 og ca. 3 km.
Ruterne er afmærket med pæle forsynet med farvekoder og man kan læse om disse vandreruter i forskellige foldere, blandt andet i Horsens Kommunes folder ”På sporet af Endelaves Kaniner” og i øens egen folder ”Kaninoen og andre vandreture på Endelave”. Sidstnævnte er understøttet af VisitHorsens.

Lægeurtehaven er en forening hvor medlemmerne hovedsageligt består af fastboere og sommerhusejere på Øen. Lægeurtehaven har lavet sine egne ruter, som er ideelle hvis man gerne vil indsamle vilde urter til kryddersnaps. Der er 6 ruter på mellem 3- 13 km og de dækker tilsammen hele øens udstrækning.

Endelave Halvmaraton afholdes hvert år og ruten går fra Endelave By ad Kongevejen, forbi Louisenlund, og videre til Øvre og derfra gennem strandengene ved Flasken tilbage til Endelave By.

NaTour de Endelave er en cykelrute på Endelave, etableret i samarbejde mellem Horsens Kommune og Endelave Beboerforening. Oprindeligt indbar ruten etablering af nye stier, men projektet blev tilrettet og ruten løber nu på etablerede veje, med mindre strækninger uden for etableret vej, hvor der skal trækkes.

Flyveplads

Ved Vesterby drejes til højre, hvo øens lille flyveplads ligger. Pladsen er privatejet, og besøges af mange små privatfly gennem sommerhalvåret. Flyvepladsens ejer er pensioneret og flyvepladsens fremtid der derfor uvis.

Lystbådehavn

I lystbådehavnen er der plads til 100 gæstesejlere. Det nye fælleshus blev færdiggjort i 2011 og fremstår som et moderne indslag i området. Lystbådehavnen kan både tilbyde grillpladser, terrasse, køkkenfaciliter og borde til alle gæster. Den yderste mole er et yndet sted at bade fra og stranden ved havnen tiltrækker badegæster, surfere og kajakker.

Færge

Øens færge er M/F Endelave som sejler flere gange dagligt mellem Endelave By og Snaptun færgehavn. Færgen er et afgørende element i øens levedygtighed. Færgen bringer både pendlere til og fra arbejde, beboere til og fra besøg og ærinder på fastlandet, turister til og fra øen og gods og post til og fra fastlandet. I januar 2018 blev der, ifølge Danmarks statistik, fragtet godt 2000 passagerer frem og tilbage mens der i juli blev fragtet 12000 passagerer frem og tilbage, hvilket er et tydeligt signal om at færgen er afgørende for at turismen, det den bibringer og dermed den overordnede vision for øen kan udvikle sig.

Telefon- og internetforbindelse

Der er fra Horsens Kommune meddelt tilladelse til at opføre en ny antennemast på Kongevejen 106, som i varierende grad vil give bedre dækning og hurtigere internetforbindelse på hele øen. Netværket skal senest den 13. december 2019 sikre udbud af en mobil taletjeneste samt en mobil bredbåndstjeneste der giver brugerne en oplevelse af en forbindelse med en downloadhastighed på minimum 30 Mbits/s og en uploadhastighed på minimum 3 Mbits/s, i størstedelen af tiden.

Et udvalg af øens ruter

Stednavne og infrastrukturanlæg.