Hvad er en helhedsplan?

En helhedsplan sætter fokus på hvordan en bys udvikling kan understøtte det gode liv med udgangspunkt i byens stedbundne kvaliteter, udfordringer, ressourcer, potentialer og fremtidsønsker.

Denne helhedsplan for Hatting og omegn er udarbejdet af Afdeling for Plan og By ved Horsens Kommune i tæt samarbejde med  borgere fra Hatting.

Helhedsplaner er ikke juridisk bindende planer, men overordnede, sammenhængende og strategiske planer som danner grundlag for en by eller et områdes udvikling.